:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
سايبر و سايبر نتيک (بخش اول)

Mohamad Mahdi Maiyat محمد مهدی معیتفضاي سايبر cyber space شامل مجموعه‌اي از ارتباطات دروني انسان‌ها از طريق كامپيوتر و وسائل مخابراتي بدون درنظر گرفتن جغرافياي فيزيكي است. اين واژه نخستين بار توسط William Gibson درزمان علمي تخيلي Neuromoncer درسال 1984 م به كار برده‌شد.
cyber girl!
برخلاف فضاي واقعي در فضاي سايبر براي برقراري ارتباط نيازي به جابجايي فيزيكي نيست؛ اين موضوع اولين بار در يكي از داستا‌ن‌هاي علمي تخيلي ويليام گيبسون (Wlliam Gibson) تحت عنوان سيراسيس مطرح شد.
سايبرنتيك علم مطالعه و كنترل مكانيزم‌ها در سيستم هاي انساني، ماشيني و كامپيوترهاست (نخستين بار توسط رياضيداني به نام نوربرت وينبر در كتابي با نام سايبرنتيك و كنترل درارتباط بين حيوان و ماشين به كار برده شد (سال 1948).
اگرچه تحقق چنين ارتباطي حتي طي ده سال آتي نيز بعيد است، اما درهمين وضعيت، سيستم كاربردهاي نسبتا عجيبي را ممكن و مطرح کرده‌است. براي مثال آقاي جارون لانير (Jaron Lanier) پيشتاز تجربه V.R مي‌گويد از اين طريق مي‌توان احساسات، خاطرات و محفوظات يك نفر را به ديگري منتقل کرد! به عبارت ساده‌تر ديگران را در غم و شادي خود واقعا شريك كرد!
احتمالاً سخن گفتن يك روش قديمي در ايجاد ارتباط است؛ ولي پتانسيل ايجاد ارتباط از طريق سيگنال‌هاي فكري واقعا هيجان‌انگيز است. البته حركات فيزيكي به قدر عواطف پيچيده نيستند. احساس‌هايي چون خشم، شوك، هيجان،… قابل مطالعه هستند، چون سيگنال‌هاي متمايزي دارند، اما عواطف پيچيده مانند عشق به طور مستقيم قابل مطالعه نيستند. يكي از كارمزدهاي طرح ممكن است سهولت بخشيدن به حركات فيزيكي اعضاي بدن افراد با سيستم هاي عصبي آسيب ديده باشد يا كمك به نابينايان درتشخيص فاصله ازطريق مجهز كردن آنها به حواس ديگر (ايجاد انسانهايي برتر با قابليتها و حواس جديد).

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری