:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
پل‌ها؛ گوشه فراموش شده از معماري ايران

Hedyeh Darman هدیه درمان
هر چند باشكوه‌ترين آثار معماري ايران در بناهاي مذهبي جلوه‌گر شده است، با اين توصيف چون پل‌ها، كاروانسراها، دژها، خانه‌‌‌ها، آب‌انبارها و... نقش عملكردي مهم و حياتي در زندگي مردم داشتند، از اين رو در خورمطالعه‌‌اي دقيق‌اند.
بناهاي فوق بستگي به موقعيت جغرافيايي در يك بافت منظم و منسجم در كنار بناهاي مذهبي، هسته‌مركزي و اصلي شهر را تشكيل مي‌دادند. در اين مجموعه در شهرهايي كه بنا به موقعيت در كنار رودخانه‌ها بنا شده بود، پل‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار بودند.
بسياري از پل‌ها به معناي صرف پل كه محل عبور و اتصال در قسمت رودخانه باشند، ساخته نشدند، بلكه اين راه عبوري نظر به موقعيت ويژه‌اش اكثرا به عنوان بند يا سد نيز مورد استفاده قرار مي‌گرفت. علاوه بر آن جايي براي تفريح، آرامش، گردش و گاه محل كسب و كار و درآمد بود، به اين ترتيب بر روي پل‌ها مكان‌‌هايي چون بازار بنا مي‌شد همانند پل تبريز كه فرد ريچاردز طرح يك بازار را روي آن داد.
پلسازي تا زمان هخامنشيان
پيش از آنكه بشر در انديشه ساختن پل براي عبور از آب بيافتد، عبور از نهرها و رودخانه‌ها در نقاط كم‌عمق رودخانه انجام مي‌‌گرفت و حتي آبادي‌ها نيز در اين نقاط از ساحل رودخانه‌ها بنا مي‌گشت. نخستين گام در ساختن پل براي عبور از رودخانه‌‌ها قرار دادن تنه درختي در محل تنگ رودخانه بود. به تدريج براي گذشتن از رودخانه‌هاي عريض‌تر از چند درخت به دنبال هم در پهناي رودخانه استفاده گردد و در نقاط كم ژرفا نيز براي تنه‌هاي وسط آب تكيه‌گاه‌هايي ايجاد گشت.
قديمي‌ترين پل در جهان
قديمي‌ترين پل بر روي فرات ساخته شده بود و در قسمت شهر بابل در هزاره اول قبل از ميلاد ساخته شد كه 400متر طول و 9متر عرض داشت. گذرگاه پل از چوب بر روي پايه سنگي ساخته شده بود. قديمي‌ترين پل درايران، پلي است كه اوراتورها بر روي رود ارس ساختند و در حال حاضر مرز بين ايران و روسيه است. اين پل در قرن 8 قبل از ميلاد ساخته شد و براي ايجاد ارتباط بين دهكده مهاجرين و رهرام و استحكامات قطعه ساخته شد.
طولاني‌ترين پل در ايران
اين پل در 50كيلومتري غرب بندر عباس در جاده كارون از يك منطقه سيلابي واقع در 20كيلومتري مصب رودكول عبور مي‌كند. در شرايط حاضر گر چه از پل ويرانه‌‌اي بيش نمانده است، اما هنوز هم بقاياي آن جذاب و ديدني است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری