:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها

در ماده 30قانون طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه آمده: دولت موظف است به منظور هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقداماتي را در بخش‌هاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد.
براساس يكي از مفاد اين قانون هويت‌بخشي به سيماي شهرها در برنامه چهارم توسعه راهكارهايي به اين شرح دارد:
هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارايه خدمات شهري از طريق:
1 تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم‌
2 مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي- حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمان‌هاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم.
3 بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد(75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري.
4 ارتقاي شاخص‌هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد ((40%
5 احياي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافت‌ها
طبيعي است كه تحقق اهداف چنين قوانيني ميسر نخواهد شد مگر با برنامه‌ريزي، آسيب‌شناسي كارشناسانه، هماهنگي بين نهادهاي مسوول مرتبط و البته فرهنگ‌سازي در اين‌باره!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری