:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
تزئينات شهري

آذر مهاجر
از پشت شيشه مه گرفته اتومبيل به شهر چشم دوخته‌اي و همچنان كه غرق در روياها كارهاي روزانه را مرور مي‌كني و براي آينده برنامه مي‌چيني، چه چيزي ممكن است ناگهان‌ تو را از فضايي كه در آن غرقي بيرون بكشد؟

يك تابلوي ديواري بزرگ، بيلبرد تبليغاتي يا... در سيماي آشفته شهر تهران چه چيزي ممكن است به ناگاه چشمان تو را به خود بدوزد؟ از شهادت امام علي (ع) روزها مي‌گذرد هنوز بيلبردها در شهر ديده مي‌شوند، روز جهاني بتن تمام شده و تو هنوز تابلوهايي كه اين روز را تبريك مي‌گويند مي‌بيني... زمان در سيماي شهر مفهومش را گم كرده است و اين تنها به بيلبردها ختم نمي‌شود. گاه مدت‌ها از عيدي بزرگ مي‌گذرد و ريسه‌‌هاي آشفته با چراغ‌هاي يك در ميان سوخته‌شان در گذرگاه‌هاي شهري مانده‌اند.
براي شهري كه ساختمان‌هاي كوتاه و بلندش، شكل‌هاي مختلف معماري و اجراهاي درست و غلط و رشد ناهمگون بخش‌هاي مختلف آن، كه مبلمان شهري را مخدوش كرده‌اند و به قولي از آن زيبايي وحشي ساخته‌اند، به اصطلاح تزئينات شهري هم مزيد علت شده‌اند، با شهري مواجه شوي كه همچون روياها و افكارت مشوش و در هم‌ريخته است.
اينها يعني در مطالعات شهري هرگز به چيزي به نام تزئينات شهر توجه نشده و روندي سازمان يافته براي تزئين سيماي شهر شكل نگرفته است.وقتي بداني در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا، تحقيقاتي كارشناسانه، مطالعات فرهنگي و حتي جامعه‌شناختي و روانشناسانه، به خدمت گرفته مي‌شوند تا روح زندگي و نشاط به شهرها بدمند و در پايتخت كشور تو اين امر به صورتي كاملا خودجوش و از طرف شهروندان انجام مي‌شود، غبطه خواهي خورد و اگر در اين روند گاه سازمان يا اداره‌اي متولي انجام تزئينات شهري شده باشد نيز نتيجه همان آشفتگي‌هاست كه حاصل بي‌برنامگي، اقدامات لحظه‌اي و حتي خود جوش است. اينجاست كه اگر بپرسي سازمان زيباسازي شهرداري اصولا چه وظيفه‌اي در اين باره دارد به هزار و يك برنامه و قانون در دست تصويب مي‌رسي كه انگار درست همان لحظه كه توبه اين مقوله انديشيده‌اي، مديران شهري و مسوولين اين سازمان نيز به اين مقوله انديشيدند. مديرعامل زيباسازي شهر تهران با صراحت اعلام كرده هنوز ساز و كاري براي آذين‌بندي در شهر تهران در نظر گرفته نشده است و همچنان به صورت نسبتا ابتدايي و سنتي در حال انجام است.
بخش خصوصي به ندرت در اين روند همكاري مي‌كند و آنها كه متولي اين امرند، از جمله همين سازمان زيباسازي شهر تهران به‌رغم عمر چندين ساله‌اش، البته نه در مقايسه با عمر شهرداري در تهران، تنها مدتي است روي موضوع آذين‌بندي و تزئينات شهر مطالعاتي در دست انجام دارد. با اين همه مطالعاتي بر روي وضع موجود سيستم‌هاي آذين‌بندي در شهر تهران، تجربيات كشورهاي ديگر، بررسي پتانسيل‌هاي موجود و عملكردها و تجربيات ديگر كشورها انجام شده و الگوهايي براي اين كار تهيه كرده است. فقط مانده بومي كردن الگوهاي به دست آمده و كشف تناسبات شهري و طراحي سيستم اجرايي مناسب كه اگر روزي مسافر بودي در خيابان‌هاي اين شهر، زيبايي‌هاي بصري و سيماي شهر لحظه‌اي رهايت نكنند كه در افكاري مشوش غرق شوي. مي‌تواني به تماشاي شهرت بنشيني و از فرصت كوتاه سفرت استفاده كني براي ايده‌هاي نو و نگاهي متفاوت به زندگي آنقدر انرژي بگيري، كه در پايان اين سفر كوتاه با انرژي‌هاي بسيار، زندگي اجتماعي و شهروندي‌ات را ادامه بدهي....

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری