:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
در ستایش آن هنر مقدس!

کاظم برآبادیما ساکنین کره تلخی ها و سختی ها هستیم؛کره‌ای با چرخش منظم و سرگیجه‌اوری که روزمره گی، تنها سوغات آن است و تاریخ تجربه های بشر، آفرینش مصنوعات هنری را تنهاترین ومذبوحانه ترین تلاش او برای پرده پوشی بر این راز مهم می داند که‌او تنهاست و جدا افتاده! گاه‌این تلاش چون باریکه‌ای‌از نور عالمی را روشن می سازد وگاهی تکه‌ابری را ماند، مشتاق به پوشیدن.پس چه صحنه زیبایی ست جهان در بازی‌این نور وسایه ها وانسان چه سرگرم به دیدن و دیدن و دیدن!در این میان شاخه‌ای‌از هنر که هم انسان را از لحاظ آفرینش اثر هنری‌ارضا می کند و هم به جبران یکی‌از مهم ترین نیاز های‌او یعنی ساخت سر پناه می پردازد همانا معماری ست و چه مقدس است هنری که مرزهای واقعیت را تا آنجا در می نوردد که هنر عین زندگی می شود و زندگی‌ایضا...از پس نگاه یک معمار،جهان،دیگر کره‌ای یکسره تلخ و هولناک نیست که شانه به شانه کانسپتی میزند که معنا در آن هر روز وبا هر آفرینشی رنگی دیگرگونه به خود می گیرد!دنیایی که مفاهیم در آن نه همچون ذهنیات فلاسفه غیر ملموس که‌انقدر واقعی وموجود که می توان به زیر سقف هایش پناه برد! در عین حال معماری هنری زنده‌است چرا که هم در مراحل تولید اثر هنری‌اش، باگروه های‌انسانی همراه‌است و هم خلق الهی مخاطبش.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری