:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه نو
اثر «تخم مرغ باد» کاری از «تويوايتو»

تخم مرغ باددر اثر «تخم مرغ باد» کاری از «تويوايتو» هم آميزي مرزهاي هويتي فضايي و واسازي تصاوير، ساختارهاي عقلاني و تاريخي يك محيط معمارانه را در شكسته است. بر خلاف گذشته، ريتم و تكرار بازشوها و المان‌هاو عناصر معماري بر پهنه احجام، چشم مخاطب را به حركت در نمي‌آورد و ارتباط بصري اثر معماري و بيننده به گونه‌اي ديگر تعريف مي‌شود، تصاوير مجازي بيننده را در حركت‌هاي مبهم غرق مي‌كند. ديوار همچون فيلتري است كه اطلاعات را منعكس مي‌كند. نما همچون پرده‌اي است كه تصاوير بر روي آن به نمايش گذاشته مي‌شود. احجام ساده و صلب، ابزاري براي پراكندن اطلاعات مي‌شوند. مجسمه‌اي بارنگ و شكل متغير و پوشيده از پانل‌هاي آلومينيومي سوراخ دار كه تصاوير منعكس شده از شهر را به نمايش مي‌گذارد.
تويوايتو
رويدادهاي تصويري و اطلاعاتي شايد تهي از هر گونه معنايي باشند كه خلق مفاهيم را به عهده مخاطب مي‌گذارد. در نتيجه مي‌توان گفت، آفرينش در هر دو سوي مرز طراحي صورت مي‌گيرد و باز قلم مو در دست معمار و مخاطب است. پوشش معنايي احجام، بركنده شده است. معنا در فرديت بيننده به اوج مي‌رسد، نه در خلاء فضاي معماري!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری